Co je to teplý rámeček?

Teplý rámeček je prvek vyrobený z umělé hmoty, který umožňuje odstranit tepelné mosty, utěsnit je a snížit koeficient prostupu tepla. Používá se při výrobě dvojskel, aby se vytvořila mezera mezi skly.

Proč používat teplý rámeček?

Teplý rámeček je vyrobený z materiálu se speciálními tepelnými vlastnostmi, obohacený tenkou vrstvou fólie z kovů, jako je hliník nebo ocel. To umožňuje stoprocentně eliminovat pronikání vodní páry a těsnicích plynů. Kromě toho chrání vnitřní stranu okenního kování před vlhkostí, kondenzací a zbytečnými tepelnými ztrátami. Přispívá rovněž k celkové pevnosti oken.